نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد و مدیریت انرژی دانشگاه صنعت نفت

2 2دانشجو دکتری مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام‌های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده‌های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تاثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته‌شده است؛ بورس‌های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تأثیر چشم گیری بر قیمت نفت خام‌های شاخص و سایر نفت‌خام‌های بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه منفی بین تاثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت نفت خام‌های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تاثیری گذار است و رابطه منفی بین این متغیر ها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمین‌ها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتی‌های نفت خام شاخص برنت در و تأثیرات آن‌ها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تأثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Dubai and Oman Crude Oil Market Structure on Iranian Crude Oil in the Asian Market

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdollah razavi 1
  • Mohammad Bagher Bayat 2

1 Petroleum University of Technology

2 Allame Tabatabee univercity

چکیده [English]

Iran's dependence on oil revenues is not hidden from anyone. Therefore, it is necessary to study the factors affecting the fluctuations of crude oil prices. In this study, using GARC multivariate method and using daily data from 2010 to 2019, the behavior of Iranian crude oil prices in the Asian market has been investigated;
This study aimed to find out what percentage of changes in Iranian crude oil prices in the East Asian market are influenced by Asian financial markets such as the Dubai Stock Exchange and what percentage are affected by technical market factors and what percentage are affected by market fundamentals. To this end, our research in this study has been based on evidence and empirical factors to examine factors such as a sharp drop in crude oil prices, without significant changes in oil supply and demand.
The market studied in this study is the East Asian market, so crude oil is the indicator of sour, Dubai crude oil and Oman crude oil. Our studies have shown that oil exchanges and factors affecting the structure of the capital market have a significant impact on the price of Iranian crude oil, and since the capital market has a unified structure, a change in one of the indicators in this market leads to changes in other capital indicators. And the results show that there is a negative relationship between capital market effects and crude oil prices.
Also, other factors such as exchange rate, cantango market as well as the price of crude oil are important in determining the price of Iranian crude oil and there is a negative relationship between these variables and the price of crude oil.
In addition to all the above, other materials such as quality of crude oil, purchase position and futures price of Brent crude oil and their effects were examined in the estimates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crude oil"
  • "cantango"
  • "backward"
  • "Futures
CAPTCHA Image