نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 دانشگاه آزاد شیراز

3 دانشگاه ازاد شیراز

چکیده

چکیده
چگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است.در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی در دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه شوک های قیمت نفت از مدل EGARCH استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه واکنش رشد اقتصادی و تورم نسبت به شوک های قیمت نفت در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفتنامتقارن است.همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد تلاطم نرخ حقیقی ارز تأثیری منفی ومثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای صادر کننده نفتو تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای وارد کننده نفت دارد.
واژه های کلیدی:شوک های قیمت نفت ، تلاطم نرخ حقیقی ارز ، رشد اقتصادی ،EGARCH

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Survey of the Asymmetric Effects of Oil P rice Shocks and Real Exchange Rate Fluctuations on Economic Growth and Inflation in Selected Countries of the Islamic Conference: An Approach EGARCH

نویسندگان [English]

  • sarvoddin fathi 1
  • masod nonegad 2
  • hashem zare 2
  • ali haghighat 3

1 Islamic azad university of shiraz

2 islamic azad university shiraz

3 islamic azad university shiraz

چکیده [English]

How economic fluctuations affect macroeconomic variables is important in policy making. In this study, we examine the asymmetric effects of oil price shocks and real exchange rate volatility fluctuations on economic growth and inflation in two groups of oil exporting and importing countries.
For this purpose, we have used the panel data method in the period 2018-1990
The RGARCH model is used to calculate oil price shocks. The results show that the research hypotheses that the response of economic growth and inflation to oil price shocks in both groups of oil exporting and importing countries are asymmetric.
Also, the results of tests and model estimation show that real exchange rate fluctuations have a negative and positive effect on economic growth and inflation of oil exporting countries and a positive effect on economic growth and inflation of oil importing countries.
Keywords: Oil Price Shocks, Real Exchange Rate Volatility,, Economic Growth, EGARCH

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Oil Price Shocks
  • Real Exchange Rate Volatility
  • Economic Growth
  • EGARCH
CAPTCHA Image