مقاله پژوهشی جامعه شناسی اقتصادی
شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاستگذاری توسعه ایران

مصطفا مختاری؛ سروش فتحی؛ مهرداد نوابخش

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80356.1158

چکیده
  زمینه و هدف: توسعه مهمترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر بوده است. بر هیمن اساس تلاش‌های توسعه‌ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده است. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاستگذاری توسعه ایران بوده است.روش: روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی است که با استراتژی تحلیل روند انجام شده و همه روندهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی
تحلیلی بر فقر منطقه‌ای و عوامل مؤثر بر آن در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه

سمیرا متقی؛ صلاح ابراهیمی؛ رمضان غلامی؛ سمانه طالعی اردکانی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.79302.1147

چکیده
  پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت‌ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند. ازاین‌رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار برآن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه‌ای بودن آن، متفاوت می ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهبردهای منطقه‌ای توسعه گردشگری سلامت در ایران (مطالعه موردی شهر مشهد)

سید سعید ملک الساداتی؛ سیده محبوبه آل رسول؛ محمود هوشمند

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2022.69555.1025

چکیده
  گردشگری سلامت یکی از مهم‌ترین زیرشاخه‌های صنعت گردشگری است که دارای مزایای اقتصادی و اجتماعی بالایی همچون افزایش اشتغال، ارزآوری و درآمدزایی است. با توجه به پتانسیل‌های بالای شهر مشهد به عنوان یکی از مقاصد اصلی گردشگری سلامت در منطقه خاور میانه، این مطالعه به شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای گردشگری سلامت در این شهر می‌پردازد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
شناسایی فعالیت‌های صنعتی متمرکز دارای مزیت نسبی صادرات و تعیین بازارهای هدف (مطالعه موردی: استان بوشهر)

عاطفه احمدی؛ عبدالکریم حسین پور

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80494.1164

چکیده
  شناسایی مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف هر کشور امکان برنامه‌ریزی صحیحی را در اختیار برنامه‌ریزان اقتصادی قرار می-دهد. در این راستا استان بوشهر به عنوان یک منطقه مستعد به لحاظ دارا بودن پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل در زمینه‌های مختلف در برخی فعالیت‌ها از جمله فعالیت‌های صنعتی دارای مزیت نسبی است. از این‌رو در پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد ایران
بررسی آثار سیاست های پولی مقابله با تورم بر امنیت و رشد اقتصادی در ایران

حمید خاوری؛ تقی ابراهیمی سالاری

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.79685.1150

چکیده
  این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می‌پردازد. از طریق مدلسازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشدحجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه‌مدت به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتغال
تأثیر دستمزد و تورم بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب درحال توسعه

اکرم حسن نژاد؛ مهدی مرادی؛ سیما اسکندری سبزی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.81678.1176

چکیده
  در دنـیای رقابتی امروز بهره‌وری بعنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود عملیات مهمترین هدف سازما‌ن‌های پیشـرو می‌باشد و یک ضرورت برای رشد اقتصادی و ارتقای سطح زندگی و رفاه یک کشور محسوب می‌شود. مقدار و نرخ رشد بهره‌وری در هر کشور، تأثیر بسزایی در روند متغیرهای کلان اقتصادی در سـطح جهانی دارد. عوامل بسیاری بر بهره‌وری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اشتغال
بررسی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت طرح های توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در استان اصفهان

لیلا ترکی؛ والا صنیع زاده؛ محمدرضا قاسمی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.81023.1169

چکیده
  فرآیند اعطایی تسهیلات در استان اصفهان از طریق سامانه کارا از سال 1397 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات این سامانه از زمان شروع طرح تا تاریخ 20/10/1400، 3769887.9 میلیون ریال برای 4266 طرح تسهیلات پرداخت شده است. در بین طرح‌هایی که از طریق پرسش‌نامه اطلاعات آن‌ها جمع‌آوری شده است، 7188 شغل تعهد ایجاد داده شده که ایجاد 6914 شغل محقق شده‌است و موفقیت حدود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد بین الملل
بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت وتلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی:رهیافت EGARCH

سروالدین فتحی؛ مسعود نونژاد؛ هاشم زارع؛ علی حقیقت

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.72209.1066

چکیده
  چکیدهچگونگی اثرگذاری نوسانات اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری حائز اهمیت است.در این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن شوک های قیمت نفت و تلاطم نرخ حقیقی ارز بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی در دوره 2018-1990 استفاده کرده ایم. برای محاسبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد منطقه ای
ابعاد، چالش‌ها و راهکارهای توسعه مناطق مرزی (مطالعه موردی؛ منطقه مرزی سیستان)

محمد قدیمی؛ محمد سلیمانی؛ سید سجاد موسویان؛ مصطفی یخچالی

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2023.76439.1113

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه‌های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده‌ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع‌آوری شده است.یافته‌ها نشان می‌دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت‌هایی از قبیل: انرژی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل اثر شاخص های اقتصادی موثر از همه گیری ویروس کرونا (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان زاهدان)

احمد حجاریان

دوره 30، بهار و تابستان25 ، خرداد 1402

https://doi.org/10.22067/erd.2022.74679.1094

چکیده
  مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه‌ای ...  بیشتر