نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

فرآیند اعطایی تسهیلات در استان اصفهان از طریق سامانه کارا از سال 1397 آغاز شده است. بر اساس اطلاعات این سامانه از زمان شروع طرح تا تاریخ 20/10/1400، 3769887.9 میلیون ریال برای 4266 طرح تسهیلات پرداخت شده است. در بین طرح‌هایی که از طریق پرسش‌نامه اطلاعات آن‌ها جمع‌آوری شده است، 7188 شغل تعهد ایجاد داده شده که ایجاد 6914 شغل محقق شده‌است و موفقیت حدود 96 درصدی در مجموع را نشان می‌دهد. همچنین 82.5 درصد از طرح‌ها به تعهد شغلی خود ایفا نموده‌اند. ارزش کلی تسهیلات پرداخت شده 3751 میلیارد ریال بوده که سرانه 542 میلیون ریال برای ایجاد هر شغل محقق شده را بیان می‌کند.
در این راستا این پژوهش با استفاده از نتایج پرسشنامه ها و اطلاعات سامانه کارا و آزمون های t_test و ANOVA عوامل موثر احتمالی بر اشتغال آفرینی طرح ها مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس خروجی این آزمون‌ها و تحلیل صورت گرفته متغیرهای شهرستان اجرای طرح، دستگاه اجرایی، بخش هدف (کشاورزی، صنعت، گردشگری و..)، نوع طرح، تعطیلی بنگاه و حضور دستگاه حمایتی با موفقیت طرح ارتباط داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the influencing factors on the success of development plans and creating sustainable employment in rural and nomadic areas using the resources of the National Development Fund in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • leila torki 1
  • vala sanizaseh 2
  • mohammad reza ghasemi 1

1 Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan

2 sharif university of technology

چکیده [English]

The process of granting facilities in Isfahan province through Kara system has started since 2017. According to the information of this system, since the start of the project until 20/10/1400, 3769887.9 million Rials have been paid for 4266 facility projects. Among the plans that have been collected through their questionnaire, 7188 jobs have been promised, of which 6914 jobs have been created, showing a success rate of about 96% in total. Also, 82.5% of the projects have fulfilled their job commitments. The total value of the facilities paid was 3751 billion Rials, which means 542 million Rials per capita for the creation of each realized job.
In this regard, this research is investigated by using the results of questionnaires and system information, t_test and ANOVA tests, possible effective factors on job creation projects. Based on the results of these tests and the analysis carried out, the variables of the project execution city, the executive body, the target sector (agriculture, industry, tourism, etc.), the type of project, the closure of the company, and the presence of the support system were related to the success of the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable employment
  • National Development Fund
  • rural and nomadic areas
CAPTCHA Image