طراحی الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران

سید عبداله رضوی؛ ایمان محمدعلی تجریشی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، ، صفحه 30-54

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73122.1078

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه­های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران است. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ­ای، ازنظر ماهیت داده­ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ...  بیشتر

بررسی اعمال قانون زیست‌محیطی IMO بر نوسانات قیمت نفت خام‌های شاخص بازار مدیترانه

سید عبداله رضوی؛ مطهره هوشمند

دوره 26، شماره 18 ، بهمن 1398، ، صفحه 261-283

https://doi.org/10.22067/erd.v26i18.84819

چکیده
  در دهه‌های اخیر اثرات قوانین زیست‌محیطی بر قیمت نفت و فرآورده‌های آن و نیز شناخت رفتار قیمتی فرآورده‌ها و اثرات آنها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه‌ انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. قوانین زیست‌محیطی از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی موجب ایجاد محدودیت در سولفور سوخت کشتی شده است. طبق قانون جدید، که در نیمه سال 2016 در ...  بیشتر

ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا بر اساس مقایسه سیستم های مختلف قیمت گذاری در این بازار

سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، ، صفحه 95-126

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.76507

چکیده
  بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف در تبیین قیمت نفت‌خام کشور در این مناطق (شمال غرب اروپا, مدیترانه و آسیا) بسیار حائز اهمیت می باشد. از آن جایی که مسئولیت قیمت‌گذاری وفروش نفت‌خام به هر یک از مناطق  با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد; لذا ،ارائه یک مدل بهینه برای تعیین قیمت  نفت ...  بیشتر