اثر متقابل آزادی اقتصادی و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، ، صفحه 139-174

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18827.0

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص­های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه­ای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعه­یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می­شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص­های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود مطالبات و معوقات بانکی (مطالعه موردی: بانک کشاورزی رودسر استان گیلان)*

رویا مهدوی روشن؛ رضا مظهری؛ محسن محمدی خیاره؛ اسماعیل شیرازی

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 133-164

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18788.0

چکیده
  بی‌شک موضوع معوقات بانکی و عوامل مؤثر بر بهبود این مطالبات قبل از قرن گذشته میلادی موردتوجه اقتصاددانان بوده است؛ اما این مهم پس از مالی شدن اقتصاد در اوایل قرن بیستم، از اهمیت دو چندانی برخوردار شد. اقتصاددانان بر علل درون­زا و برون­زای مؤثر بر معوقات بانکی تأکید می­ورزند؛ درحالی‌که کارشناسان امور بانکی ضمن اینکه علل قصور ...  بیشتر

بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌و‌کار در استان گلستان (با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP))

محسن محمدی خیاره؛ نسرین رستمی

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، ، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.74581

چکیده
   وجود فضای کسب‌وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب­وکار به‌منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت­های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه‌ در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ...  بیشتر