ارزیابی مؤلّفه‌های رقابت‌پذیری سرزمینی در استان‌های کشور با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (F'ANP)

فاطمه محمدی آیدغمیش؛ مجتبی رفیعیان

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 55-85

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.55854

چکیده
  هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه‌های رقابت‌پذیری سرزمینی در استان‌های کشور است. در این راستا 24 متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع‌آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه‌ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، 7 عامل (1) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی ...  بیشتر

ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار

آمنه زارع؛ مسعود همایونی فر؛ محمد جواد رزمی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 162-190

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.44610

چکیده
  چکیده امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، ...  بیشتر

بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

علی فلاحتی؛ تحسین احمدیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13737

چکیده
  چکیده امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک‌های اقتصاد منطقه‌ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان تعیین شود؛ سپس با ...  بیشتر