تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ باروری در استان های ایران

حسن دلیری

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 67-96

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.64057

چکیده
  کاهش نرخ باروی در ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه های سیاست‌گذاران اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است. وقوع این مسئله می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ساختار اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقتصادی (با تأکید بر متغیرهای بازار کار، برخورداری از مسکن و چگونگی توزیع درآمد) ...  بیشتر

ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به عنوان یک نهاد مالی در قالب یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ایی

مجید دشتبان؛ امیر جباری

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.22528

چکیده
  در طی مراحل توسعه اقتصادی به تدریج اقتصاددانان دریافتند که درکنار عوامل مهمی مانند فناوری و مواد اولیه که در توسعه نقش دارند، نیروی انسانی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بنابراین به منظور تداوم حرکت توسعه درکنار تقویت دو عامل فناوری و مواد اولیه، نیروی انسانی نیز باید با استفاده از ابزارهای مناسب حمایت شود. در کنار آموزش و پرورش, ...  بیشتر

بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران

سیدعبدالمجید جلایی

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30536

چکیده
  بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران سید عبدالمجید جلایی* دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان مصطفی گرگینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت: 21/9/91 تاریخ پذیرش:6/1/92 چکیده تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار ...  بیشتر