برآورد پتانسیل تجارت محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه‌ای در گروه کشورهای CIS (براساس مدل جاذبه)

امیر رضا سوری؛ مهدی محرمی

دوره 27، شماره 20 ، اسفند 1399، ، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18837.0

چکیده
  چکیدهبا توجه به روند رو به رشد تجارت ایران با کشورهای CIS در کالاهای محصولات سرامیکی و مصنوعات شیشه­ای و به‌منظور آگاهی سیاست‌گذار از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تجارت ایران با کشورهای موردبررسی، در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده­های تلفیقی سال­های 2019-2009 و بر اساس مدل جاذبه، پتانسیل تجارت ایران با کشورهای گروه CIS به تفکیک ...  بیشتر

اثر مهاجرت جهانی بر شبکه‌های تجاری ایران و شرکای تجاری: کاربرد مدل رگرسیون فضایی

عاطفه دهقانی؛ مریم شفیعی کاخکی

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 197-216

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18835.0

چکیده
  مهاجرت جهانی به عنوان پدیده‌ای با رشد بی‌سابقه، در ابتدا به عنوان یک تهدید در جهت توسعه کشورها مطرح بوده، اما به تازگی رویکرد جدیدی شکل گرفـته کـه بـر اثـرات مثبـت اقتصادی آن و راه‌های تبدیل به فرصت اشاره دارد؛ ازاین­رو هدف پژوهش حاضر بررسی روابط بین مهاجرت جهانی و شبکه‌های تجاری از طریق مطالعه نمونه‌ای شامل ایران و 25 کشور شریک ...  بیشتر

اثرات اقتصاد دانش‌بنیان بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ( نظریه همگرایی‌های اقتصادی- منطقه‌ای برای کشورهای عضو اکو)

وحید شقاقی شهری

دوره 24، شماره 14 ، آبان 1396، ، صفحه 24-54

https://doi.org/10.22067/erd.v24i13.61082

چکیده
  همزمان با گسترش بحث جهانی‌شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش‌پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین‌المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال‌توسعه خواهد بود. ازاین‌رو، منطقه‌گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه‌ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران‌های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت‌های ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت محصولات پتروشیمی در گروه D8

امیر رضا سوری

دوره 24، شماره 13 ، خرداد 1396، ، صفحه 29-45

https://doi.org/10.22067/erd.v24i14.58851

چکیده
  برای توضیح تجارت محصولات پتروشیمی بین کشورهای طرف تجاری در گروه D8، از مدل جاذبه برای فرموله کردن جریان‌های تجاری استفاده شده است. داده‌های تلفیقی مورد استفاده برای دوره 2006 تا 2015 برای هر یک از گروه‌های کالاییHS28(محصولات شیمیایی غیرآلی)،HS29 (محصولات شیمیایی آلی) وHS38 (محصولات گوناگون صنایع شیمیایی)، با یک پایگاه داده بزرگ و به روش‌های ...  بیشتر

اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD)

علیرضا شکیبایی

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24077

چکیده
  اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی: OECD) علیرضا شکیبایی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان مریم سعید دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت: 20/5/1391 تاریخ پذیرش: 23/11/1391 چکیده بحران مالی جهان، که از سال 2007 میلادی با فروریزی بازار بورس نیویورک و ترکیدن ...  بیشتر