جامعه شناسی اقتصادی
شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاست‌گذاری توسعه ایران

مصطفا مختاری؛ سروش فتحی؛ مهرداد نوابخش

دوره 30، بهار و تابستان25 ، شهریور 1402، ، صفحه 1-38

https://doi.org/10.22067/erd.2023.80356.1158

چکیده
  توسعه مهم‌ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و  تلاش‌های توسعه‌ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمین­اساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران‌های ملی سیاست‌گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده‌پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست‌گذاری توسعه ...  بیشتر

اقتصاد ایران
بررسی آثار سیاست‌های پولی مقابله با تورم بر امنیت و رشد اقتصادی در ایران

حمید خاوری؛ تقی ابراهیمی سالاری

دوره 30، بهار و تابستان25 ، شهریور 1402، ، صفحه 140-179

https://doi.org/10.22067/erd.2023.79685.1150

چکیده
   ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسک­های محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاست­های اقتصادی کشور است. از طرفی برنامه‎های مقابله با تورم، یکی از مهم‌ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می­پردازد. از طریق مدل­سازی اعمال یک سیاست ...  بیشتر

بررسی اثرات فساد بر سهولت انجام کسب‌وکار (شواهدی از ایران و کشورهای منتخب اسلامی)

سیامک شکوهی فرد؛ رویا آل عمران؛ فرزاد رحیم زاده؛ امیرعلی فرهنگ

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 103-132

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18767.0

چکیده
  فضای کسب‌وکار در گسترش و تسهیل فعالیت­های اقتصادی هر کشور نقش تأثیرگذاری داشته و بهبود فضای کسب‌وکار جزو مهم‌ترین اولویت­های سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی کشورها تلقی می­گردد. یکی از متغیرهای مهم تأثیرگذار بر فضای کسب‌وکار، فساد است. فساد می‌تواند در قالب رشوه، ملاحظات جناحی و سیاسی در انجام کسب‌وکارها، اخذ اعتبارات بانکی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان‌های ایران

سید محمد جواد رزمی؛ شراره کاوسی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43877

چکیده
  چکیده در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می‌یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می‌‌تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان‌های کشور می‌پردازد. ...  بیشتر