بررسی توسعه منطقه‌ای از دولت‌های سوم تا یازدهم (1360-1392) در ایران

عباس آزادی؛ سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، ، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.72964

چکیده
  مدل تصمیم گیری‌ چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان‌ها محروم و 24 درصد آن‌ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه‌ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته‌اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. ...  بیشتر

آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی

یونس گلی؛ علی فلاحتی؛ حسین گلی

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 211-222

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.42994

چکیده
  پژوهش حاضر، با به کار بردن داده‌های در سطح خرد بودجه خانوار و داده‌های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندک و حداقل مربعات معمولی و مبنا قرار دادن تئوری هکشر-اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه‌ای بیکر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی در بخش‌های قابل تجارت می‌پردازد. مدل ...  بیشتر

بررسی اقتصادی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

علی فلاحتی؛ تحسین احمدیان

دوره 18، شماره 2 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i2.13737

چکیده
  چکیده امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش است. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک‌های اقتصاد منطقه‌ای، تحلیلی علمی و کارشناسی از ساختار صنعت استان کرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی استان تعیین شود؛ سپس با ...  بیشتر