رابطه توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی (تحلیل مبتنی بر داده های تابلویی)

حسن رضایی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 68-94

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.40262

چکیده
  توسعه بازارهای مالی به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است . هدف این مقاله مطالعه رابطه بین توسعه مالی منطقه ای و رشد اقتصاد ی است . برای این منظور با استفاده از آمارهای استانی طی سال های 1390-1379 به صورت ترکیبی از تکنیک هم انباشتگی پانل برای آزمون و تخمین رابطه تعادلی بلند مدت بین متغیرها ...  بیشتر

ﺗﺄثیر مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی (در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه)

محمد حسین حسین زاده بحرینی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i3.20355

چکیده
  ﺗﺄثیر مقررات کسب‌وکار بر رشد اقتصادی (در منتخبی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) محمد حسین حسین زاده بحرینی* استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد محمد علی فلاحی دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد فاطمه عرفانی جهانشاهی کارشناس ارشد اقتصاد تاریخ دریافت:20/6/90 تاریخ پذیرش 19/1/91 چکیده امروزه بنگاه‌های اقتصادی ...  بیشتر

مطالعه تأثیر شاخص‌های توسعه ای بر پذیرش و استفاده از فن‌آوریهای ارتباطی و اطلاعاتی(ICTs.) در بین کشورهای منتخب آسیایی

Hossein Aیgharpur؛ Parviz Mohamadzadeh؛ Salar Jalilpoor

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13673

چکیده
  چکیده: امروزه اطلاعات نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا می‌کند، بطوریکه استفاده ازفنآوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) سبب تغییر فرآیندهای کاری و شیوه‌های زندگی و فعالیت افراد شده و از طریق فراهم آوردن ابزارهای ارزان و کارا می‌توانند فرآیند توسعه کشورها را سرعت بخشند. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده در استفاده ...  بیشتر