شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان

ولی محمد فائز؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ محمد شریف کریمی؛ جمال فتح اللهی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، ، صفحه 212-240

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73162.1080

چکیده
  چکیده مناطق روستایی به‌عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می‌شوند که از جایگاه ویژه‌ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست‌گذاران است و اولویت برنامه‌های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی‌شود. ...  بیشتر

بررسی اثر کارایی زیست‌محیطی بر ارزش‌افزوده بخش‌های منتخب اقتصادی ایران طی سال‌های 1375- 1397 با دو رویکرد DEA و Panel- ARDL

فریبا عثمانی؛ علی دهقانی؛ مجتبی غیاثی

دوره 28، پاییز و زمستان 22 ، اسفند 1400، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73145.1079

چکیده
  چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش‌های عمده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ارزش‌افزوده بخش‌های مذکور می‌باشد. برای این منظور از داده‌های پانل بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان کارایی زیست‌محیطی با ...  بیشتر

طراحی مدلی متعارف از رابطه بین شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی

امیر فرهادیان

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 177-193

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.72805

چکیده
  بافت فرسوده یکی از موضوعات مهم در سیاست­گذاری عمومی شهری است که علاقه‌مندان زیادی را در طول دو دهۀ گذشته در زمینه­های نظری و عملی به خود جلب کرده است. توسعه پایدار شهری نیز از مهم‌ترین چالش­های فراروی بشریت در قرن بیست و یکم است که در ارتباط با بافت فرسوده و تبعات آن مورد توجه اندیشمندان حوزه­های مختلف مطالعاتی خاصّه اقتصاد شهری بوده ...  بیشتر

سنجش پایداری توسعه در استان‌های ایران براساس شاخص جای پای اکولوژیک

حسن دلیری؛ نادر مهرگان

دوره 23، شماره 11 ، مرداد 1395، ، صفحه 1-47

https://doi.org/10.22067/erd.v23i11.53742

چکیده
  شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اندازه‌گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط‌زیست است. این شاخص می تواند مقدار فشاری را که برای تأمین نیازهای مصرفی، بر جغرافیا وارد می‌شود، اندازه‌گیری کند. با توجه به اهمیت این شاخص و عدم محاسبه آن برای استان‌های ایران، در مطالعه حاضر، این شاخص برای استان‌های ...  بیشتر

ارزیابی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه پایدار

آمنه زارع؛ مسعود همایونی فر؛ محمد جواد رزمی

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 162-190

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.44610

چکیده
  چکیده امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، ...  بیشتر

بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه‌ای در استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

حسن دلیری؛ نادر مهرگان

دوره 22، شماره 9 ، دی 1394، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22067/erd.v22i9.50864

چکیده
  در سال‌های اخیر مفهوم توسعه پایدار شهری یکی از مهم‌ترین مفاهیم مشترک در میان حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیا بوده است. شاخص جای پای اکولوژیک یکی از روش‌های اندازه‌گیری میزان توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی می‌باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری توسعه در استان‌های خراسان پرداخته شده است. ...  بیشتر

تمایزات منطقه‌ای در مزیت نسبی و شاخص‌های توسعه پایدار

محمدعلی فیض پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43873

چکیده
  چکیده تقریباً در تمامی مطالعات انجام شده در حوزه مزیت نسبی مناطق، شاخص‌های عمومی مزیت نسبی مانند اشتغال، ارزش افزوده و سودآوری، مدّ نظر قرارگرفته است؛ درحالی که مطالعه مزیت نسبی مناطق، بدون در نظر گرفتن معیارهای توسعه پایدار، که عدم آلایندگی از عمده‌ترین آن محسوب می‌شود، مطالعه‌ای ناقص است. بر این اساس، مطالعه حاضر می‌کوشد با ...  بیشتر