مقالات پژوهشی
تمایل به پرداخت افراد جهت تأمین نیازهای عمومی شهری از طریق بخش سوم (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

مهدی طغیانی؛ سمیه مهدوی؛ آرمان روشندل

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.65363

چکیده
  با گسترش شهرنشینی در جهان، نیازهای مالی شهرداری­ها افزایش پیدا کرد؛ ازاین­رو شهرداری­ها به شیوه­های جدید برای تأمین مالی اقدام کرده­اند که از آن جمله می­توان به منابع مالی بخش سوم (استفاده از مشارکت‌ها و کمک­های خیرین) اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تمایل افراد جامعه به‌منظور پرداخت بخشی از منابع مالی خود در قالب کمک­های خیر ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
شناسایی موانع نقش‌آفرینی عشایر در تولید ملی با رویکرد «توازن حق‌مدار»

علی سعیدی؛ محمد عندلیب؛ جواد کجوری هرج

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.67691

چکیده
  با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور و لزوم تقویت بنیۀ تولیدی اقتصاد مبتنی بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد ملی متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، شناسایی و رفع موانع تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. در این میان، جامعۀ عشایری کشور علی‌رغم پیشینۀ درخشان در زمینه نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی و نیز ظرفیت‌های بالفعل ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی عملکرد مصرف انرژی در استان‎های ایران: تحلیل تجزیه شاخص

زین العابدین صادقی؛ سید عبدالمجید جلایی؛ مهلا نیک روش

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.68848

چکیده
  در این مطالعه تلاش شده است تا تغییرات مصرف انرژی با استفاده از رویکرد تحلیل تجزیه شاخص و روش میانگین شاخص دیوژیا در سال 1390 برای استان‎های ایران بررسی شود[1]. تجزیه مکانی با استفاده از مدل چند منطقه‌ای  برای مصرف انرژی انجام شده است. نتایج نشان می‎دهد در رتبه‎بندی اثر شدت سیستان و بلوچستان با رتبه 1 کمترین توان صرفه‌جویی و تهران ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
مقایسه تطبیقی پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب در بستر نظام ملی نوآوری

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 87-123

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.73197

چکیده
  نظام ملی نوآوری یک عامل ضروری، مؤثر و پویا برای توسعۀ کشورها و از عوامل کلیدی رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری به شمار می‌رود. نظامی موفق خواهد بود که ایده‌هایی را که در دانش و فناوری فعلی موجود است، درک کند و آن‌ها را به نوآوری در سطح مؤسسات، سازمان‌ها و کارخانجات تبدیل کند. برای اندازه­گیری میزان دانش به­کاررفته در تولیدات کشورها، شاخص­های ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تحلیل و شناسایی عوامل راهبردی مؤثر بر رقابت‌پذیری استان‌ها در توسعۀ گردشگری ملّی

سیاوش جانی

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 124-150

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.70795

چکیده
  با عنایت به فواید توسعه صنعت گردشگری ملی و لزوم توسعه آن، در این مطالعه تأثیر و میزان اهمیت هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری و اثرات متقابل آنها بر اساس دیدگاه‌های مختلف بررسی شد. در این بررسی از داده‌های 31 استان کشور طی دوره (1393-1390) استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب داده‌های تابلویی و بر اساس متغیرهای نرمال ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال‌توسعه

خلیل جهانگیری؛ علی رضازاده

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 151-176

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.63812

چکیده
  هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر تجارت و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی بر انتشار آلایندگی در کشورهای درحال‌توسعه طی دوره زمانی 1980 تا 2013 است. نمونه موردمطالعه به چهار گروه شامل کشورهای آمریکای لاتین، جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرق آسیا و خاورمیانه و شمال آفریقا تفکیک شده و مدل تحقیق برای هر یک از گروه­ها با استفاده از رویکرد Panel VAR برآورد شده ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
طراحی مدلی متعارف از رابطه بین شاخص‌های شناسایی بافت فرسوده و توسعه پایدار شهری در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی

امیر فرهادیان

دوره 25، شماره 15 ، اردیبهشت 1397، صفحه 177-193

https://doi.org/10.22067/erd.v25i16.72805

چکیده
  بافت فرسوده یکی از موضوعات مهم در سیاست­گذاری عمومی شهری است که علاقه‌مندان زیادی را در طول دو دهۀ گذشته در زمینه­های نظری و عملی به خود جلب کرده است. توسعه پایدار شهری نیز از مهم‌ترین چالش­های فراروی بشریت در قرن بیست و یکم است که در ارتباط با بافت فرسوده و تبعات آن مورد توجه اندیشمندان حوزه­های مختلف مطالعاتی خاصّه اقتصاد شهری بوده ...  بیشتر