مقالات پژوهشی
بررسی توسعه منطقه‌ای از دولت‌های سوم تا یازدهم (1360-1392) در ایران

عباس آزادی؛ سهراب دل انگیزان؛ علی فلاحتی

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.72964

چکیده
  مدل تصمیم گیری‌ چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان‌ها محروم و 24 درصد آن‌ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه‌ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته‌اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

علی احمدپور کچو؛ نظر دهمرده

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، صفحه 33-62

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.68020

چکیده
  آنچه که به‌عنوان کلید اصلی رشد در ادبیات اخیر مورد توجه قرار گرفته است، دو مفهوم کیفیت نهادها و توسعه مالی است. کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقای توسعه مالی بوده و سیاست­گذاران کشورها می­بایست سیاست­های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی اتخاذ نمایند تا توسعه مالی منجر به رشد اقتصادی گردد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب و آزادی‌های سیاسی- مدنی بر شاخص عملکرد زیست‌محیطی: تجزیه‌وتحلیل 101 کشور در جهان

علی پورعلی؛ محمدعلی فلاحی؛ علی اکبر ناجی میدانی

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، صفحه 63-94

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.69596

چکیده
  محیط‌زیست یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین نگرانی‌ها و دغدغه‌های دولت­ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تاکنون بوده است؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط‌زیست شده است. ازآنجایی‌که آلودگی محیط‌زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاست‌گذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
ارائه مدل قیمت نفت خام سبک ایران در بازار شمال غرب اروپا بر اساس مقایسه سیستم های مختلف قیمت گذاری در این بازار

سید عبداله رضوی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، صفحه 95-126

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.76507

چکیده
  بررسی روابط بین نفت خام های شاخص با قیمت نفت خام ایران در بازارهای مختلف در تبیین قیمت نفت‌خام کشور در این مناطق (شمال غرب اروپا, مدیترانه و آسیا) بسیار حائز اهمیت می باشد. از آن جایی که مسئولیت قیمت‌گذاری وفروش نفت‌خام به هر یک از مناطق  با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران می‌باشد; لذا ،ارائه یک مدل بهینه برای تعیین قیمت  نفت ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌و‌کار در استان گلستان (با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP))

محسن محمدی خیاره؛ نسرین رستمی

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، صفحه 127-150

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.74581

چکیده
   وجود فضای کسب‌وکار مناسب و نیاز به شناسایی عوامل مؤثر بر فضای کسب­وکار به‌منظور بهبود روند تولید ملی و ایجاد ظرفیت­های اقتصادی جدید امری انکارناپذیر است. پژوهش حاضر باهدف اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر فضای کسب‌وکار در استان گلستان صورت گرفته است. به همین دلیل، یک پرسشنامه‌ در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر شاخص دموکراسی در کشورهای عضو اوپک

فائزه شادلو؛ طاهره آخوندزاده

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.72872

چکیده
  توسعه­اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می‌‌باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت‌‌خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست‌‌های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در ...  بیشتر