بررسی مقاومت اقتصادی بر فضای کسب‌وکار: مقایسه تطبیقی کشورهای اسکاندیناوی و منا

وحید ارشدی؛ حسین امیری؛ معصومه بارانی

دوره 26، شماره 18 ، بهمن 1398، ، صفحه 109-136

https://doi.org/10.22067/erd.v26i18.74595

چکیده
  با توجه به اثرات آسیب­زا و بی­ثبات­کننده بحران­ها و تکانه­ها بر فضای کسب‌وکار، در این مطالعه با استفاده از مدل­های تابلویی و بهره­گیری از داده­های سالانه کشورهای اسکاندیناوی و منا در دوره 2016-­ 2010، تأثیر شاخص­های مقاومت اقتصادی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار می­گیرد. در ...  بیشتر

تأثیر توسعه اقتصادی، آموزش و برابری جنسیتی بر شاخص دموکراسی در کشورهای عضو اوپک

فائزه شادلو؛ طاهره آخوندزاده

دوره 26، شماره 17 ، مرداد 1398، ، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22067/erd.v26i17.72872

چکیده
  توسعه­اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می‌‌باشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت‌‌خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست‌‌های اقتصادی دولت است؛ از طرفی نیز دموکراسی واقعی بدون مشارکت کامل و برابر زنان در همه نهادها و دسترسی به سطح مناسبی از آموزش محقق نخواهد شد. در ...  بیشتر

مطالعه اثرات نااطمینانی نرخ ارز مؤثر واقعی بر ارزش‌افزوده زیر بخش‌های صنعت در استان آذربایجان شرقی

رضا رنج پور؛ محمدرضا سلمانی بیشک؛ زهرا کریمی تکانلو؛ نصرت مختارزاده خانقاهی

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 21-50

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.59060

چکیده
  نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور بوده که با تأثیر بر برخی از شاخص‌های کلان، انگیزۀ فعالان اقتصادی را دچار تغییر کرده و بر تولید بخش‌های اقتصادی کشور تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، در مقالۀ حاضر سعی شده، تأثیر شوک‌های ارزی بر عملکرد زیر بخش‌های صنعت استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا شوک‌های ارزی ...  بیشتر

تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نرخ باروری در استان های ایران

حسن دلیری

دوره 25، شماره 16 ، آبان 1397، ، صفحه 67-96

https://doi.org/10.22067/erd.v25i15.64057

چکیده
  کاهش نرخ باروی در ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه های سیاست‌گذاران اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است. وقوع این مسئله می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، ساختار اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقتصادی (با تأکید بر متغیرهای بازار کار، برخورداری از مسکن و چگونگی توزیع درآمد) ...  بیشتر

بررسی رابطه ی برخورداری از منابع نفتی و توسعه ی انسانی در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت

محمد سلیمی فر؛ محمود هوشمند؛ مهدی بهنامه؛ نوا رمضانیان

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 140-161

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43079

چکیده
  اغلب تصور می شد که کشورهای برخوردار از منابع طبیعی فراوان فرآیند رشد و توسعه را در مقایسه با دیگر کشورها با شتاب بیشتری طی کنند. اما نتایج تجربی نشان دهنده ی موفقیت کشورهایی بود که از نظر منابع طبیعی فقیر محسوب می شدند. بنابراین، تأثیرات متناقض منابع طبیعی در کشورهای مختلف دانشمندان را بر آن داشت که به مطالعه درباره ی رابطه ی میان فراوانی ...  بیشتر

مطالعه تأثیرپذیری ارزش و میزان عرضه ی صادرات صنعتی از کیفیت نهادی کشورها (مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه منتخب)

فاطمه خانی؛ محمود هوشمند

دوره 22، شماره 10 ، اسفند 1394، ، صفحه 225-244

https://doi.org/10.22067/erd.v22i10.43377

چکیده
  عملکرد اقتصادی کشورها در طول زمان، تا حد زیادی به محیط سیاستی، نهادی و قانونی آنها وابسته است. همچنین امروزه توسعه صادرات صنعتی به عنوان یکی از بهترین هدف‌های توسعه اقتصادی کشورها شناخته می‌شود. این موضوع برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که اغلب صادرکننده مواداولیه هستند حائزاهمیت است. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر صادرات ...  بیشتر

نقش محیط کسب‌وکار و آزادی اقتصادی در رشد اقتصادی کشورهای منتخب با رویکرد داده‌های تابلویی (2013-2004)

روح اله بابکی؛ مصطفی سلیمی فر

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43931

چکیده
  چکیده تولید، فرایندی است که بر اساس آن، یک فعالیت تولیدی به برخی شرایط (قبل از شروع تولید و بعد از شروع تولید) نیاز دارد. یکی از مهم‌ترین شرایط لازم برای شروع تولید، محیط کسب‌وکار مناسب است و یکی از مهم‌ترین عواملی که باید پس از شروع تولید - در حین فرایند تولید و در زمان عرضه محصول و صادرات آن- مهیا گردد، آزادی اقتصادی است. ازاین‌رو، ...  بیشتر

اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات کشورهای عضو منا

مهدی بهراد امین؛ غلامرضا زمانیان

دوره 21، شماره 8 ، بهمن 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i8.43936

چکیده
  چکیده نرخ ارز همواره به‌عنوان یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری‌ها قلمداد می‌شود. علاوه بر این، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین‌الملل نیز موردتوجه محققین واقع شد. اگرچه بیشتر مدل‌های تجارت استدلال می‌کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ...  بیشتر

رابطه میان یکپارچگی کشور های اکو و حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه

صادق بافنده ایمان دوست؛ هانیه قانعی زارع

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393

https://doi.org/10.22067/erd.v21i7.18183

چکیده
  سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه‌ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای ...  بیشتر

بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک

صادق بافنده ایمان دوست

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30538

چکیده
  بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک صادق بافنده ایماندوست* استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور سمانه منتظری کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد ریحانه پایه دار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور تاریخ دریافت: 30/10/91 تاریخ پذیرش:4/4/92 چکیده دموکراسی یا مردم‌سالاری ...  بیشتر

بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا

سمیرا زیدی زاده

دوره 19، شماره 3 ، خرداد 1391

https://doi.org/10.22067/erd.v1391i4.24075

چکیده
  بررسی اثر اندازه دولت بر فساد؛ با تأکید بر نقش دموکراسی در منطقه منا نظر دهمرده دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان محمد علیزاده استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه لرستان سمیرا زیدی زاده دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد تاریخ دریافت: 11/6/1391 تاریخ پذیرش: 28/11/1391 چکیده فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، ...  بیشتر

تحلیل یکپارچگی میان دو کشور ایران و ترکیه

علیرضا شکیبائی؛ فاطمه کبری بطا؛ سمیه حیدرآبادی

دوره 18، شماره 1 ، تیر 1390

https://doi.org/10.22067/erd.v18i1.13676

چکیده
  چکیده این مقاله پس ازبررسی وضعیت جمعیتی و اقتصادی دو کشور ایران و ترکیه، دستاورد تجاری همگرایی اقتصادی این دو کشور را با یکدیگر و در قالب شکل گیری بلوک منطقه آسیای جنوب غربی مورد توجه قرار می دهد. در واقع، هدف اصلی مقاله، بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین دو کشور ایران و ترکیه است. براین اساس، مقاله ...  بیشتر