مقاله پژوهشی
آسیب‌پذیری مطلوبیت در برابر شوک‌های اقتصادی: شواهدی از خانوارهای استان‌های ایران

محمدحسن فطرس؛ یعقوب فاطمی زردان

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22067/erd.2022.70683.1049

چکیده
  چکیدهیکی از مسائل مورد توجه اقتصاددانان درچند دهه اخیر، مباحث مربوط به شوک‌ها و اثرات آن‌ها بر رفتار خانوار بوده است. با توجه به اثرگذاری بالای متغیرهای اقتصادی روی رفتارهای خانوار که غالباً با مطلوبیت سنجیده می‌شود؛ شوک‌های اقتصادی باعث ایجاد تغییراتی در این بخش خواهند شد. مقاله حاضر در وهله اول مطلوبیت خانوار هر استان را استخراج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین شاخص یک‌پارچه آب- اقتصاد- محیط‌زیست برای تخصیص منطقه‌ای منابع آب در استان‌های ایران

محمد هادی اکبرزاده؛ مسعود خداپناه؛ منصور زراء نژاد

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 41-74

https://doi.org/10.22067/erd.2021.69591.1028

چکیده
  چکیده بحران­های آبی در بسیاری نقاط جهان به­عنوان چالش­هایی اصلی در برابر توسعه پایدار مناطق شناخته می­شوند. یکی از راه­حل­های مواجهه با چالش­های مربوط به کم­آبی، استفاده از سیستم­های یک­پارچه آب-اقتصاد- محیط­زیست برای سیاست­گذاری پایدار منابع آب منطقه­ای است. با این حال، هنوز سیاست­گذاری منطقه­ای منابع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد شهری منطقه ای
شناسایی و اولویت‌بندی هسته های کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی: رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA)

زینب برادران؛ زهرا آذری؛ حسین پناهی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 75-102

https://doi.org/10.22067/erd.2022.68749.1011

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، شناسایی هسته­ کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی، با رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA) است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل چندبخشی است و از تکنیک­هایی مانند مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته­ها بهره گرفته شده است و در پایان راهبرد­­های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه­ریزی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تحلیل واکنش رشد اقتصادی افغانستان از رشد اقتصادی کشورهای منتخب همسایۀ ‌آن

نادر مهرگان؛ محمدیوسف خاشعی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 103-138

https://doi.org/10.22067/erd.2022.18776.0

چکیده
  چکیده هدف این مطالعه، تحلیل واکنش رشد اقتصادی افغانستان از رشد اقتصادی کشورهای منتخب همسایۀ آن (ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان) است. در این تحقیق از داده‌های سالانۀ تولید ناخالص داخلی (۲۰۱۷ – ۲۰۰۲) و الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) استفاده‌شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که یک رابطۀ مثبت و بلندمدت بین رشد اقتصادی افغانستان ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر متقابل آزادی اقتصادی و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

مرجان زمانی؛ محسن محمدی خیاره؛ رضا مظهری

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 139-174

https://doi.org/10.22067/erd.2021.18827.0

چکیده
  چکیده در این پژوهش، تأثیر متقابل شاخص­های آزادی اقتصادی (حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و مقررات و بازارهای باز) و کارآفرینی بر رشد اقتصادی در نمونه­ای شامل 66 کشور منتخب درحال‌توسعه و توسعه­یافته برای دوره زمانی 2018-2010 بررسی می­شود. هدف، ارزیابی چگونگی و میزان تأثیرگذاری شاخص­های آزادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در سطوح مختلف فساد در چارچوب پانل پویای آستانه‌ای

سکینه اوجی مهر

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 175-202

https://doi.org/10.22067/erd.2021.67970.1007

چکیده
  چکیده آزادی اقتصادی ازجمله شاخص‌های تأثیرگذار بر متغیرهای مختلف اقتصادی است. شواهد، حاکی از آن است که این شاخص در کشورهای غنی از لحاظ منابع طبیعی (کشورهایی با بیشترین درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص طی 2017-2002)، دارای وضعیت مناسبی نیست. ازآنجاکه رانت جویی و فساد معمولاً از ویژگی‌های کشورهای دارای وفور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر ساختار مالیاتی بر فقر درآمدی در اقتصاد کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

حمید سپهردوست؛ سید احسان حسینی دوست؛ مریم بیاتانی؛ مرضیه رسولی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 203-238

https://doi.org/10.22067/erd.2021.68088.1005

چکیده
  چکیده پدیده اقتصادی فقر ناشی از نابرابری درآمدی یا همان فقر درآمدی، از چالش‏های مهم کشورهای درحال‌توسعه است؛ به‌طوری‌که از عمده‏ترین اهداف اقتصادی این کشورها، اجرای سیاست‌های کاهش فقر و تعدیل توزیع درآمد و ثروت بین اقشار مختلف جامعه است. ازجمله سیاست‌های مالی دولت، توجه به ساختار مالیاتی کارا و جهت‌دهی منابع درآمدی دولت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه متقابل رشد بیمه‌های زندگی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا

علی طهمورث پور؛ مهدی بهنامه؛ محمود هوشمند؛ حسن تحصیلی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 239-268

https://doi.org/10.22067/erd.2022.69275.1022

چکیده
  چکیده بررسی علمی و تجربی انجام شده حاکی از این هستند که کشورهایی با سیستم مالی بهتر و پیشرفته رشد اقتصادی سریع و پایدارتری در بلند مدت دارند. به همین دلیل بررسی رابطه بین بیمه و رشد اقتصادی دارای اهمیت به‌سزایی است. لذا این مقاله به دنبال بررسی رابطه علّی بین رشد اقتصادی و رشد بیمه‌های زندگی در کشورهای منطقه منا در سال‌های ۱۹۹۴-۲۰۱۷ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه اثر تکانه‌های ارزی بر فعالیت‌های ساختمانی کلان‌شهرهای تهران و مشهد

سعید داراب؛ ملیحه حدادمقدم؛ پدرام داودی

دوره 28، 1بهار و تابستان 21 ، شهریور 1400، صفحه 269-300

https://doi.org/10.22067/erd.2021.69188.1019

چکیده
  چکیده بخش ساختمان به دلیل نقش ویژه‌ای که در اقتصاد شهری ایفا می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر تکانه‌های ارزی در کشورهای صادرکننده نفت، تعیین‌کننده نوسانات عمده اقتصادی هستند؛ ازاین‌رو در این پژوهش به مقایسه اثر تکانه ارزی بر فعالیت‌های بخش ساختمان در کلان‌شهرهای مشهد و تهران پرداخته می‌شود. به علت تعدد متغیرهای ...  بیشتر