مقاله پژوهشی اقتصاد انرژی
ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین‌الملل (مشتقات نفتی)

امیررضا البرز؛ محمود احمدی شریف؛ محمود هاشمی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22067/erd.2022.71124.1057

چکیده
  چکیدههدف از این پژوهش ارائه الگوی استفاده از فناوری بلاکچین در تجارت بین­الملل (مشتقات نفتی) است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده­ها آمیخته و از نظر روش­های گردآوری داده­ها یک پژوهش توصیفی است. جامعه آماری در مرحله روش پژوهش کیفی شامل خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی و نیز خبرگان و مدیران در حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تجزیه‌وتحلیل جایگاه صادراتی ایران بر اساس مدل راگمن و شاخص سهم بازار پایدار (CMS)

ابراهیم انواری؛ احمد صلاح منش؛ عاطفه احمدی؛ سرور چهرازی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، صفحه 31-53

https://doi.org/10.22067/erd.2021.69989.1037

چکیده
  چکیده حضور آگاهانه در بازار جهانی بدون تدوین سیاست­های مناسب بازرگانی و البته بدون لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی برای بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران، غیر ممکن است. بر همین اساس در این تحقیق کوشیده شده است تا با توجه به تحریم­های بین­المللی، جایگاه صادراتی ایران در دو بازار منتخب دارو و فولاد به‌وسیله شاخصی به نام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر سرمایه گذاری در بخش مسکن بر رشد اقتصادی استان های ایران

زانا مظفری؛ حسن فرازمند؛ زهرا امیدی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، صفحه 54-86

https://doi.org/10.22067/erd.2022.76145.1109

چکیده
  چکیده سرمایه­گذاری در مسکن یکی از معمول‌ترین روش‌های سرمایه­گذاری در ایران است. بخش مسکن و ساختمان دارای ارتباط گسترده با سایر بخش­های اقتصادی است و مسکن سالانه حجم وسیعی از نقدینگی کشور را به خود جذب می­کند، به همین دلیل سرمایه­گذاری در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و می­تواند در روند رشد و توسعه کشور سهم به­سزایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی پایدارسازی کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه‌های غیررسمی

سعیده صمدزاد؛ نجف قراچورلو

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، صفحه 87-115

https://doi.org/10.22067/erd.2022.70087.1039

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایدارسازی کسب­وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه­های غیررسمی و ارائه الگوی پایداری برای آن‌هاست. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل یافته­های تحقیق از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده ‌شده است. بر اساس یافته­های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات سرریز فضایی شهرنشینی بر همگرایی اقتصادی استان‌های ایران (در چارچوب همگرایی فضایی بتا)

محمد علی شعبانی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمود هوشمند؛ محمد قربانی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، صفحه 116-147

https://doi.org/10.22067/erd.2021.68839.1012

چکیده
  چکیده یکی از محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه‌ریزی بخشی به سمت برنامه‌ریزی منطقه‌ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت‌ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی‌های خاص آن و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف کشور است. بر این اساس، مطالعاتی در زمینه شناخت وضع موجود این مناطق، روند آن در آینده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تجربی نقش بخش معدن در توسعه اقتصاد منطقه‌ای یزد

مجید انصاری؛ محسن رفیعیان

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، صفحه 148-183

https://doi.org/10.22067/erd.2022.74355.1091

چکیده
  چکیده معدن یکی از بخش­های اساسی در توسعه اقتصادی استان یزد محسوب می­شود. ازآنجاکه بخش معدن دارای ظرفیت بالایی جهت توسعه اقتصادی مناطق و کشورهاست و برخلاف تصورها استفاده از این بخش برای توسعه اقتصادی دارای تعارضات فراوانی ازجمله «نفرین منابع» است. به همین جهت برای داشتن رابطه مثبت بین معدن و توسعه اقتصادی منطقه­ای توجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی رقابت‌پذیری شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی

رسول قربانی؛ آمنه علی بخشی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، صفحه 184-211

https://doi.org/10.22067/erd.2022.72030.1065

چکیده
  چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تطبیقی رقابت­پذیری شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی طی سال‌های 1385-1395 است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی است. جمع­آوری داده­ها به‌صورت کتابخانه‌ای است که به‌منظور تحلیل وضعیت رقابت‌پذیری استان از 39 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان

ولی محمد فائز؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ محمد شریف کریمی؛ جمال فتح اللهی

دوره 29، بهار و تابستان23 ، خرداد 1401، صفحه 212-240

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73162.1080

چکیده
  چکیده مناطق روستایی به‌عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می‌شوند که از جایگاه ویژه‌ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست‌گذاران است و اولویت برنامه‌های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی‌شود. ...  بیشتر