مقاله پژوهشی
برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای نور شب

وحید فولادگر؛ مهدی فیضی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/erd.2023.77085.1127

چکیده
  با وجود اهمیت و ضرورت وجود آمار دقیق و با توالی مناسب برای سیاست‌گذاری اقتصادی، داده‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران به دلایل متعدد با دقتی پایین و توالی کم تولید می‌شوند. در سال‌های اخیر، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، مخصوصاً تصاویر نور شب، با دقت بالا و توالی زیاد به‌عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی مدیریت ریسک و بیمه های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران

سید عبداله رضوی؛ ایمان محمدعلی تجریشی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 30-54

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73122.1078

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه­های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران است. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه ­ای، ازنظر ماهیت داده­ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحب‌نظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیستم نوآوری منطقه‌ای: پتانسیل و عملکرد منطقه و ویژگی‌های عمومی

علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه جعفریان

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 55-88

https://doi.org/10.22067/erd.2022.70058.1038

چکیده
  «منطقه»، مفهومی است که در سیاست‌گذاری دولت‌های جهان نقش مهمی دارد. با تغییرات صورت‌گرفته و فناوری‌های نوین، امروزه به نوع جدیدی از مناطق نیاز است. مناطق می‌توانند به‌عنوان ترکیب‌کننده معیارها و عناصر، باعث ایجاد و بهبود مستمر بنگاه‌های دانشی از طریق تزریق ایده‌های جدید، دانش و یادگیری سازمانی ‌شوند. مناطق باید اصول خلق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف حکمرانی خوب

سمیرا فرج اله زاده؛ احمد صدرایی جواهری؛ سکینه اوجی مهر

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 89-118

https://doi.org/10.22067/erd.2023.76086.1108

چکیده
  یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به­ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می­کند. ازآنجایی‌که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ساختاری نظام مسائل توسعه آذربایجان شرقی

میرقاسم بنی هاشمی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 119-153

https://doi.org/10.22067/erd.2022.76770.1120

چکیده
  مختصات ژئوپلیتیکی، ویژگی‌های متمایز اقلیمی و فرهنگی، روندهای متفاوت توسعه و محیط امنیتی متفاوت باعث شده تا استان‌های کشور و به‌طور خاص آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی و روندهای محیطی با مسائل متمایزی مواجه باشند. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهم‌ترین مسائل توسعه استان و نیز تحلیل شبکه‌ای و نسبت سنجی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان‌سنجی توسعه منطقه با تأکید بر رویکرد (TOD) (نمونه مطالعاتی: منطقه 3 شهرداری شهر اصفهان)

مهدی یراقی فرد؛ سمانه جلیلی صدرآباد؛ محمد رضا مسائلی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 154-175

https://doi.org/10.22067/erd.2022.76954.1124

چکیده
  رشد روزافزون جمعیت بر شهر‌ها اثر گذاشته و آن‌ها را با چالش‌های متعدد روبرو کرده است. افزایش جمعیت نیاز به حمل‌ونقل شهری نیز افزایش یافته است. توسعه حمل‌ونقل محور یکی از رویکرد‌هایی است که بر اساس اصول و معیار‌های آن علی‌رغم پاسخ به نیاز حمل‌ونقل در شهرها در راستای توسعه پایدار و پیاده مداری نیز هست. منطقه 3 شهرداری شهر اصفهان به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی تأثیر ترجیحات برتر زمانی بر فقر چندبعدی

امیر آریانا؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 176-214

https://doi.org/10.22067/erd.2021.70272.1043

چکیده
  فقر چندبعدی بر اساس شاخص‌های آلکایر و فاستر به محرومیت در ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم‌بندی می‌شود و آموزش کودکان، آموزش بزرگسالان، سلامت کودکان، سلامت مردان، سلامت زنان، کف‌پوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دارائی‌ها از شاخص‌های اندازه‌گیری آن است. تصمیم‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه انواع سرمایه با تأکید بر سرمایه اجتماعی و روحیه کارآفرینی

مریم سادات افخمی مصطفوی؛ مسعود ایمانیان اردبیلی؛ مهناز امیرپور

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 215-246

https://doi.org/10.22067/erd.2023.78464.1144

چکیده
  افزایش بی‌سابقۀ میزان بیکاری بین دانش‌آموختگان دانشگاهی از یک‌سو و عدم توانایی دولت در استخدام آن‌ها از سوی دیگر، نشان‌دهندۀ این است که مقوله کارآفرینی باید به‌طورجدی موردتوجه قرار گیرد. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی وضعیت روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و بررسی رابطه انواع سرمایه (با تأکید بر سرمایه اجتماعی) بر روحیه ...  بیشتر