مقاله پژوهشی
برآورد تولید ناخالص داخلی فصلی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای نور شب

وحید فولادگر؛ مهدی فیضی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/erd.2023.77085.1127

چکیده
  با وجود اهمیت و ضرورت وجود آمار دقیق و با توالی مناسب برای سیاست‌گذاری اقتصادی، داده‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلایل متعدد با دقتی پایین و توالی کم تولید می‌شوند. در سال‌های اخیر، استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، مخصوصاً تصاویر نور شب، با دقت بالا و توالی زیاد به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی مدیریت ریسک و بیمه‌های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران

سید عبداله رضوی؛ ایمان محمدعلی تجریشی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 30-54

https://doi.org/10.22067/erd.2022.73122.1078

چکیده
  هدف از این پژوهش ارائه الگوی مدیریت ریسک و بیمه‌های انرژی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر نتیجه توسعه‌ای، ازنظر ماهیت داده‌ها، آمیخته و از نظر هدف یک تحقیق تبیینی است. جامعه آماری در مرحله تحقیق کیفی شامل خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی تحقیق و نیز خبرگان و مدیران در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سیس55تم نوآوری منطقه ای: پتانسیل و عملکرد منطقه و ویژگی های عمومی

علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه جعفریان

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 55-88

https://doi.org/10.22067/erd.2022.70058.1038

چکیده
  «منطقه»، مفهومی است که در سیاست‌گذاری دولت‌های جهان نقش مهمی دارد. با تغییرات صورت‌گرفته و فناوری‌های نوین، امروزه به نوع جدیدی از مناطق نیاز است. مناطق می‌توانند به‌عنوان ترکیب‌کننده معیارها و عناصر، باعث ایجاد و بهبود مستمر بنگاه‌های دانشی از طریق تزریق ایده‌های جدید، دانش و یادگیری سازمانی ‌شوند. مناطق باید اصول خلق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر نوآوری مالی در بازار سهام بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف حکمرانی خوب

سمیرا فرج اله زاده؛ احمد صدرایی جواهری؛ سکینه اوجی مهر

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 89-118

https://doi.org/10.22067/erd.2023.76086.1108

چکیده
  یکی از اهداف مهمی که کشورها به دنبال تحقق آن هستند، دست یافتن به نرخ رشد اقتصادی بالا است. عوامل مختلفی در رسیدن به این امر مهم دخیل هستند. در این میان، نوآوری در بازارهای مالی به‌ویژه بازار سهام نقش پراهمیتی را ایفا می‌کند. از آن‌جایی که تأثیر نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورها با توجه به سطح حکمرانی متفاوت است، لذا در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ساختاری نظام مسائل توسعه استان آذربایجان شرقی

میرقاسم بنی هاشمی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 119-153

https://doi.org/10.22067/erd.2022.76770.1120

چکیده
  تاکید بر تبیین نظام مسائل استان‌ها در سطح ملی و رویکرد نخبگان مرکز و ارائه نسخه‌های تجویزی یکسان برای تمام استان‎ها، نتوانسته به فهم عمیق و حل چالش‌های مناطق کشور کمک نماید. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین مسائل استان و نیز تحلیل شبکه‌ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و دستیابی به مسائل کلیدی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان سنجی توسعه منطقه با تاکید بر رویکرد(TOD) ؛ نمونه مطالعاتی: منطقه3 شهرداری شهر اصفهان

سمانه جلیلی صدرآباد؛ مهدی یراقی فرد؛ محمد رضا مسائلی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 154-175

https://doi.org/10.22067/erd.2022.76954.1124

چکیده
  چکیده:رشد روز افزون جمعیت بر شهر ها اثر گذاشته و آنها را با چالش های متعدد روبرو کرده است. افزایش جمعیت نیاز به حمل و نقل شهری نیز افزایش یافته است. توسعه حمل و نقل محور یکی از رویکرد هایی است که بر اساس اصول و معیار های آن علی رغم پاسخ به نیاز حمل و نقل در شهرها در راستای توسعه پایدار و پیاده مداری نیز می‌باشد. منطقه 3 شهرداری شهر اصفهان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسائی تاثیر ترجیحات برتر زمانی بر فقر چندبعدی

امیر آریانا؛ محسن زاینده رودی؛ سیدعبدالمجید جلائی اسفندآبادی

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 176-214

https://doi.org/10.22067/erd.2021.70272.1043

چکیده
  فقرچندبعدی براساس شاخص های آلکایر و فاستر به محرومیت در ابعاد آموزشی، بهداشت و سلامتی، استانداردهای زندگی تقسیم بندی می شود و آموزش کودکان، آموزش بزرگسالان، سلامت کودکان، سلامت مردان، سلامت زنان، کفپوش منزل، سرویس بهداشتی، امکانات اشتراکی، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و دارائی ها از شاخص های اندازه گیری آن است. ترجیحات دلایل تصمیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و روحیه کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد)

مریم سادات افخمی مصطفوی؛ مسعود ایمانیان؛ مهناز امیرپور

دوره 29، پاییز و زمستان 24 ، اسفند 1401، صفحه 215-246

https://doi.org/10.22067/erd.2023.78464.1144

چکیده
  افزایش بی سابقۀ میزان بیکاری بین دانش آموختگان دانشگاهی از یک سو و عدم توانایی دولت در استخدام آنها ازسوی دیگر، نشان دهندۀ این است که مقوله کارآفرینی باید به طورجدی مورد توجه قرار گیرد. براین اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی وضعیت روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و تأثیر سرمایه اجتماعی و انواع آن، سرمایه فرهنگی و اقتصادی بر روحیه کارآفرینی ...  بیشتر