مقالات پژوهشی
بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30534

چکیده
  بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بر بهره وری کل عوامل کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی ابوالفضل شاه آبادی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان فاطمه کیمیایی کارشناس ارشد ‌‌اقتصاد، تهران، ایران محمد ارباب افضلی کارشناس ارشد ‌‌اقتصاد، تهران، ایران تاریخ دریافت: 25/11/91 تاریخ پذیرش:25/4/92 چکیده مطالعه ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی

حکیمه هاتف

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30535

چکیده
  اثر شاخص های حکومتی و سرمایه گذاری خارجی بر سرمایه گذاری خصوصی در کشورهای آسیایی حکیمه هاتف* دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد علیرضا کرباسی دانشیاردانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 20/9/91 تاریخ پذیرش:22/3/92 چکیده در این مطالعه رابطه بین سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با در نظر گرفتن نقش ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران

سیدعبدالمجید جلایی

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30536

چکیده
  بررسی تأثیر تجارت خارجی بر توزیع درآمد بین هر یک از دهک های درآمدی شهری ایران سید عبدالمجید جلایی* دانشیاردانشگاه شهید باهنر کرمان مصطفی گرگینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت: 21/9/91 تاریخ پذیرش:6/1/92 چکیده تجارت خارجی از موضوع های مهمی است که از اهمیتی ویژه، در اقتصاد هر کشور برخوردار ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی

مرتضی مرتضوی کاخکی

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30537

چکیده
  رابطه برابری فرصت و برابری درآمد در مناطق ایران: مدلسازی تعادل عمومی مرتضی مرتضوی کاخکی* دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ایمان حقیقی عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی محمدحسین مهدوی عادلی دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ دریافت: 17/10/91 تاریخ پذیرش:29/4/92 چکیده ایجاد ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک

صادق بافنده ایمان دوست

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30538

چکیده
  بررسی رابطه دموکراسی و توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک صادق بافنده ایماندوست* استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور سمانه منتظری کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه فردوسی مشهد ریحانه پایه دار کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه پیام نور تاریخ دریافت: 30/10/91 تاریخ پذیرش:4/4/92 چکیده دموکراسی یا مردم‌سالاری ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم

سعید ملک الساداتی

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30540

چکیده
  نهادهای انتخاباتی و گرایش‌های بودجه‌‌ای ملی و منطقه‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران؛ تحلیل محتوای تذکرات نمایندگان دوره هشتم سید سعید ملک الساداتی* دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد مصطفی سلیمی‌فر استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد محمدرضا لطفعلی‌پور استاد گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد هادی قوامی استادیار ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه

لیلا ترکی

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30541

چکیده
  تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه لیلا ترکی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان مریم فراهانی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان تاریخ دریافت: 3/10/91 تاریخ پذیرش:18/4/92 چکیده یکی از ویژگی های اصلی سرمایه گذاری در دنیای واقعی نا اطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری نادیده ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی)

علی آزادی نژاد

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30542

چکیده
  معرفی و کاربرد تکنیک MFLQ بجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) علی آزادی نژاد استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد  عباس عصاری آرانی استادیار دانشگاه تربیت مدرس، گروه اقتصاد اسفندیار جهانگرد استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه اقتصاد تاریخ دریافت: 27/11/91 تاریخ پذیرش:19/6/92 چکیده تکنیک ...  بیشتر

مقالات پژوهشی
بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها

حمید سپهردوست

دوره 20، شماره 5 ، خرداد 1392

https://doi.org/10.22067/erd.v1392i5.30544

چکیده
  بررسی کارایی اقتصادی تعاونی های تولیدی کشاورزی به دو روش تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده‏ها حمید سپهردوست* استادیار دانشگاه بوعلی سینا ، سید هادی یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه دانشگاه بوعلی سینا تاریخ دریافت: 23/10/91 تاریخ پذیرش:18/4/92 چکیده شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد ...  بیشتر